Optix Logo
+359 876 611 490

Инж. Иван Чолаков: Ще продължим да инвестираме в развитието на високите технологии...

12 ноември 2019

Инж. Иван Чолаков: Ще продължим да инвестираме в развитието на високите технологии

Каква беше 2018 г. за компанията?

Миналата година беше юбилейна в историята на "Оптикс" - навършихме 20 години и навлязохме в третото си десетилетие с много добри финансови показатели и перспективи за развитие. Ръстът на реализация в сравнение с предходната беше с повече от 8% и като се има предвид твърде сложният процес на разделяне на бизнеса, не може да не ни удовлетворява. През тази година открихме реновираното собствено стрелбище като финална част от производствената база за създаване и реализация на висок клас мерници за стрелково оръжие.

Преосмислихме и променихме концепцията си за продажба на изделия за спорт, като я поверихме основно на световно утвърдени търговски вериги и марки. Очаква ни рязко повишение на продажбите през следващите години, като признаците са налице и се наблюдават в ръста на поръчките в момента.

От създаването на компанията годишните инвестиции са задължителен и контролиран елемент на фирмената политика за развитие. След няколкото поредни години, в които инвестирахме най-вече в производствено оборудване, през настоящата изместихме фокуса и вложихме средства в недвижими имоти с цел осигуряване на достатъчно производствени площи както за "Оптикс", така и за останалите партньорски компании от групата.

Как се развива проектът за новата база в Божурище?

- Към момента сме в процес на получаване на Акт 16. Строителните дейности бяха приключени и е въпрос само на документално завършване на проекта. Договорите с основните доставчици на специализираното оборудване се реализират, като първите машини вече са на производствената площадка. Започнахме процедурите по осигуряване на необходимия персонал. Разписана е производствената програма до края на настоящата година, както и тази за 2020 г. Пускът на тези мощности съвпада с увеличения ръст на пазарното търсене на изделията ни, предназначени за ловния пазар, и ще подпомогне производството на допълнителните количества.

През 2017 г. учредихте съвместно със северноамериканския фонд DWHP ново дружество – "Майкро оптикс Юръп", с капитал 3.95 млн. лв. Как оценявате сделката от днешни позиции, каква е ползата от нея, какви са резултатите на новата компания и какво се очаква?

Новоучреденото дружество започна дейността си много успешно, като вече има над 240 души персонал. През настоящата година се премести в нова сграда, изградена по проект на нашите специалисти, съответстваща на световните стандарти за производство на микродетайли за медицинската индустрия. Инвестициите са и в купуване на съвременно оборудване, предимно с цифрово програмно управление, и модерна измервателна техника. Ръководството на дружеството използва и добри практики в мениджмънта, прилагани отвъд океана.

Очакванията са през тази година приходите да бъдат 19 млн. лв., което е ръст над 50% в сравнение с 2017 г. Дори и да остава някакъв сантимент във връзка с отделянето на част от бизнеса на "Оптикс", няма как да отречем, че сделката е полезна и за двете страни.

Какви са резултатите на "Оптикс" от началото на 2019 г., какви са целите ви и планираните инвестиции?

- Към август постъпленията ни са 36.7 млн. лв., което ни дава основание да смятаме, че целта ще бъде постигната. Приключихме някои знакови за нас проекти за охрана на граници, започнати през 2016 и 2017 г. - проекти, в които ние участваме не толкова като интегратор, а по-скоро като производител на смарт системи за наблюдение и охрана на границата. Работим и по реализация на договори за продажба на лицензи за производство на други страни. Продължаваме да инвестираме в инфраструктура, за да осигурим производствени площи, нов производствен капацитет и по-комфортни условия за работа на нашите служители. Инвестираме и в изцяло ново производствено и измервателно оборудване за проекта ни в Божурище.

С какви проблеми се сблъсква компанията, пред какви предизвикателства е изправен секторът?

- Компанията се сблъсква с проблеми, аналогични на повечето производствени фирми в България. Като най-сериозни предизвикателства са разработването на канали за продажба на специалната ни продукция, както и системите за охрана на сухоземни и морски граници. Пазарите ни са извън страната и в тази връзка предприехме успешни стъпки за увеличаване на маркетинговия и търговския ресурс, разширяване географията на специфичните пазари, изграждане на стратегически партньорства в отделни региони.

Активно се занимаваме с оптимизация на производството, въвеждане на Lean практики с цел намаляване на себестойността и повишаване на конкурентността на основните ни продукти. Особено внимание и ресурси отделяме за развойните ни звена. Всъщност това, което сме постигнали и предстои да създаваме и реализираме, е продукт преди всичко на отлично екипираните развойни звена.

Как решавате проблема с липсата на работна ръка, от който страдат много сектори?

- Проблемът се коментира ежедневно във всички медии и работодателски структури. Експертността стана най-трудният за набавяне ресурс. Ще инвестираме най-вече в повишаване знанията и уменията на сътрудниците. Търсим своето решение и влагаме сериозни усилия и средства. Освен популярните досега мерки започнахме да търсим и нестандартни такива като внос на експертна работна ръка от други държави, стипендиантски програми в специализирани учебни заведения и институции зад граница. "Оптикс" е една от първите компании в страната, включили се в системата за дуално образование. Тази година имаме ученици, които завършват вече по тази образователна програма, след като са преминали практическото си обучение при нас. Естествено, имаме и стажантски програми за ученици и студенти. Организираме вътрешни и външни обучения. С тези мерки се стремим да повишаваме експертността на персонала на всички нива.

Какви са средносрочните планове на "Оптикс"?

- "Оптикс" ще продължи да инвестира в развитието на високите технологии. Разработваме нови решения в областта на термовизията, които ще ни направят технологични лидери на международните пазари. Инвестираме в нови производствени капацитети в областта на електрониката. Предстоят ни и нови предизвикателства, свързани с трансфер на технологии.

В маркетингов план ще продължим да следваме продуктовата си диверсификация за цивилния сегмент и сегмента за отбрана и сигурност. Ще продължим да участваме и в европейските програми за иновации. Плановете ни са амбициозни и сме уверени, че със сформираните компетентни екипи ще ги осъществим в заложените срокове

Автор: Михаил Ванчев

  • 12 ноември 2019
  • OPTIX SMT

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява вашите настройки, които бихте направили по време на вашето посещение